"Mutiara Hati Insan"
"Sekiranya anda datang dari lurah yang dalam dan bercita-cita menakluki puncak tinggi, itu bukan mimpi. selagi berpegang kepada visi dan matlamat yang jelas, berkomited untuk meneruskan perjalanan, berkemungkinan besar anda tetap akan berjaya. kalau pun tidak dapat mencapai puncak anda sebenarnya mangkin hampir kepadanya. itu lebih baik daripada MENDIAM DIRI "

MEMORY

MEMORY

..............

..............

.............

.............

Running

Running

Google+ Followers


Get this widget!

Keistimewaan Surah YASSIN

Saturday, January 12, 2013

Utusan Malaysia, 19 Oktober 2012
ALHAMDULILLAH, maka kali ini penulis ingin menumpukan kepada surah-surah pilihan untuk ditafsirkan. Ia bermula dengan surah Yasin yang sentiasa dibaca dan dilazimi oleh masyarakat Islam, khususnya di Malaysia.

Surah ini termasuk dalam golongan surah Makiyyah, kecuali ayat: Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka daripada keterangan Tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya). (Yasin: 46) yang termasuk dalam ayat Madaniyyah.

Surah Yasin ini mengandungi 83 ayat dan ia turun selepas surah al-Jin. Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, Allah SWT berfirman: .......Dan kamu pula telah didatangi oleh rasul (Kami) yang memberi amaran….. (Fatir: 37), dan juga dalam ayat lain: Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh sumpahnya. Demi sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran… (Fatir: 42)

Namun, tatkala pemberi peringatan itu datang kepada mereka, mereka mendustakannya dan tidak mahu mengikutnya. Dengan demikian, Allah SWT pun memulakan surah ini dengan sumpah tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW dan menjelaskan bahawa Baginda berada di jalan kebenaran. Penjelasan ini adalah untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang sebelumnya belum pernah diberi peringatan.

Dalam surah yang lepas, Allah SWT berfirman: …dan Dia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhluk-Nya)? Tiap-tiap satu daripada kedua-duanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan… (Luqman: 29), sedangkan dalam surah ini Allah S.W.T. berfirman: Dan (sebahagian daripada dalil yang tersebut ialah) matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya… (Yasin: 38), dan firman-Nya juga: Dan bulan pula Kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat… (Yasin: 39)

Sebahagian ulama berkata: Antara keistimewaan surah Yasin ini, di mana tidak dibaca dalam keadaan sukar kecuali Allah mempermudahkannya. Begitu juga bacaan surah Yasin ketika berada dalam sakaratul maut, akan diturunkan rahmat dan berkat serta dipermudahkan keluarnya roh.

Memudahkan
Sebahagian ulama berpendapat bahawa sentiasa membaca surah Yasin pada semua waktu boleh memudahkan sebarang urusan tetapi mereka berpendapat sunat dibaca pada hari Khamis kerana keluasan rezeki, hari Selasa menolak daripada kezaliman dan selamat daripada musuh seterusnya hari Ahad untuk mencapai kedudukan yang terpuji.

Walaupun begitu, ramai ulama telah mengamal bacaan Yasin dan didapati cukup mujarab berkenaan dengan permintaan dan hajat yang diajukan kepada Allah Rabb al-Alamin.

Firman Allah SWT: Yaa, siin. Demi al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad adalah seorang Rasul) daripada Rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam). (Yasin: 1-4)

Firman Allah SWT: Yaa, siin. (Yasin: 1)

Ibnu Kathir berkata: Huruf yang terputus telah dibicarakan pada permulaan surah al-Baqarah dengan panjang lebar. Pendapat yang paling kuat bahawa Allah sahaja yang mengetahui maksudnya.

Justeru, wajib kita beriman dan ini juga sebagai bukti kalam Allah sehingga lemah manusia untuk menafsirkannya.

Firman Allah SWT: Demi al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam). (Yasin: 2-4)

Syed Qutub berkata: Al-Quran yang amat bijaksana mendidik manusia dengan penuh kebijaksanaan mengikut metodologi akal dan psikologi yang membebaskan seluruh tenaga manusia serta membimbingnya ke arah jalan yang baik dan lurus. Allah SWT bersumpah dengan Yasin dan dengan al-Quran untuk menegaskan wahyu dan kebenaran risalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.

Al-Maraghi berkata: Allah SWT bersumpah dengan al-Quran yang penuh hikmah dan tidak mengandungi unsur kebatilan sama ada dari depannya ataupun dari belakang. Wahai Rasul! Sebenarnya engkau benar-benar tergolong bersama orang yang diutus untuk menyampaikan agama yang lurus. Al-Quran menegakkan satu sistem hidup yang membenarkan manusia melakukan segala aktiviti yang berkait dengan matlamat kehidupan.

Penutup
Sebenarnya ayat-ayat yang dibincangkan jelas menunjukkan betapa mulianya surah Yasin dan hubungan antara al-Quran dengan rasul amat kukuh, begitu juga kedua-duanya memandu dan memimpin ummah ke arah jalan yang benar-benar lurus dengan manusia akan mendapat hidayat serta petunjuk selama mana berpegang kepada kedua-duanya tanpa berpaling kepada yang lain.

Semoga kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mendapat keredaan-Nya. Amin.

Sumber : utusan malaysia

0 Komen/Ulasan:

Post a Comment

Terima Kasih melayari blog Mutiara Hati Insan
Thank you for visiting the blog Mutiara Human Liver .

10 Artikel Popular

List Blog

Peringatan :

Segala perkataan, gambar atau komen berunsur lucah, mengamcam atau memfitnah dengan niat untuk menjatuhkan, menganiaya, mengugut dan menggangu privasi penulis atau menggunakan mana-mana aplikasi secara beterusan atau tidak tanpa atau dengan mendedahkan identiti diri sebenar dengan niat yang sama juga menggunakan atau mencuri gambar, entri dan juga yang apa jua persamaan tanpa izin penulis blog ini sendiri, adalah melakukan kesalahan dan tindakan boleh dimabil mengikut AKTA 588, AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998.